Startersbegeleiding

Ontwerpfase

 • voorbereidende bespreking met sterke/zwakte- en concurrentieanalyse, verduidelijking van de restaurantvisie
 • conceptontwikkeling voor het restaurant (zaal en keuken)
 • ondersteuning bij gesprekken met architect, keukenbouwer en designer met aandacht voor HACCP-normen en een optimale restaurantinrichting
 • uitwerken van een ondernemingsplan

Ondersteuning bij personeelselectie en coaching

 • begeleiding en advies bij personeelaanwerving voor zaal en keuken
 • bijscholing en coaching van keukenpersoneel (ook patisserie & sommelier)
 • communicatie-advies voor een betere werking van zaal en keuken
 • aanwezigheid van Chef Axel in zaal en keuken voor evaluatie en bijsturing ter plaatse

Startersbegeleiding

 • opstellen van menu-, dranken- en wijnkaart volgens het besproken culinaire concept
 • opmaak van technische fiches (ingrediënten, kostprijs, recepten)
 • berekening food- en beveragecost, marge-management
 • keuze van grondstoffen, leveranciers en vastleggen van aankoopbeleid (o.a. opstellen van bestelbonnen)
 • in kaart brengen van uitgaven (foodcost, personeelskost, algemene kosten) ten opzichte van verwachte inkomsten & winstmarge-berekening
 • vastleggen van zaalinrichting en tafelpresentatie in functie van het restaurantconcept

Opvolging restaurantbeheer

 • uitvoeren van (onverwachte) kwaliteitscontroles in de keuken
 • mystery guest check
 • product- en procesaudit met gedetailleerd verslag en aanbevelingen
 • HACCP-Audit
 • Personeelsevaluatie en financiële audit (controle marges ten opzichte van bedrijfsresultaten en personeelskost)
 • analyse stockbeheer

Procesmanagement

 • opmaak van technische fiches (ingrediënten, kostprijs, recepten) voor het bereiden van de gerechten
 • opmaak van werkplanning
 • opstellen van kwaliteitscriteria per keukenpost en uitwerken van concrete werkfiches

Axel contacteren

Blog

Sterren op de Grasmat brengt 32.500 € op

Op zondag 2 september 2018 ging de vijfde editie van Sterren op de Grasmat door, een voetbaltornooi georganiseerd voor en door sterrenchefs. De opbrengst van dit initiatief (32.500 €) ging naar G-sport Vlaanderen, G-Sport KV Mechelen, G-Sport Nieuw Boechout, Ten Dries en Sjarabang vzw.

Lees meer