Algemene voorwaarden voor verkoop op afstand

Restaurant Centpourcent
Antwerpsesteenweg 1
BE 2860 Sint-Katelijne-Waver

Ondernemingsnummer: BTW BE 0822.659.473,
hierna Centpourcent genoemd.

De website www.centpourcent.be is eigendom van Centpourcent. Voor de technische ondersteuning bij aankoop van produkten en/of het reserveren van diensten maakt Centpourcent gebruik van gerelateerde websites (waaronder TableFever.com). Door de toegang tot en het gebruik van het volledige webportfolio van Centpourcent, hierna website genoemd, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.

Restaurant Centpourcent assumes that the customer who is responsible for making the purchase or booking, has sufficient knowledge of Dutch to understand these general conditions of sale. If not, these conditions can be translated upon request.

Inhoud en kader van de overeenkomst

§1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van Centpourcent en op elke overeenkomst op afstand afgesloten tussen de Klant en Centpourcent via de website www.centpourcent.be, gerelateerde websites waar produkten en diensten van Centpourcent gekocht en/of gereserveerd kunnen worden of telefonisch (hierna "verkoop op afstand" genoemd). Deze overeenkomst kan bestaan uit de aankoop van produkten en/of het reserveren van diensten.

§2 Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.

§3 De Klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden door op de link op de website www.centpourcent.be of in de reserverings- en bestelschermen te klikken. Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een duurzame drager (pdf), die ongewijzigd door de Klant kan worden opgeslaan en/of afgedrukt, zodat deze achteraf eenvoudig door de Klant kunnen worden geraadpleegd. Tijdens het aankoopproces, wordt de Klant bovendien expliciet gevraagd om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Hij doet dit door het hiervoor voorziene vakje aan te kruisen.

§4 Bij telefonische verkoop op afstand worden deze algemene voorwaarden meegestuurd als link in de bevestigingsmail.

De prijzen en de totstandkoming van de overeenkomst

§1 Het aankoopproces wordt gestart zodra de klant een reservering bevestigt en/of produkten in het winkelmandje van de webshop plaatst. De overeenkomst gaat in van het moment dat de Klant aanvinkt deze voorwaarden te aanvaarden en zijn order en/of reservering definitief bevestigt.

§2 De produkten en diensten die de klant via het Internet kan aankopen worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven, in de webshop zelf of op www.centpourcent.be, om de Klant een correcte beoordeling van het produkt of de dienst te kunnen laten maken. Indien de Klant niet zeker is van de inhoud van de dienst of het produkt die hij via het Internet wenst aan te kopen, is het aan de Klant om zich bij Centpourcent hierover verder te informeren en dit vóór het plaatsen van de aankoop.

§3 Prijzen weergegeven op de website www.centpourcent.be worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden Centpourcent niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

§4 De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatsen nog door de Klant extra geconsummeerd worden en zullen dan aan de gangbare prijzen worden aangerekend. Zo zijn bv. consumpties van drank en eten nooit inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. Opties die inbegrepen zijn in het aanbod zullen steeds duidelijk en limitatief vermeld worden.

Bedenktijd en herroepingsrecht

§1 De Klant, in hoedanigheid van natuurlijk persoon, heeft bij een aankoop voor niet-beroepsmatig gebruik, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De Klant hoeft enkel de directe kosten te dragen voor het terugsturen van de goederen.

§2 In volgende gevallen beschikt de Klant niet over het recht van de aankoop af te zien:

In concreto betekent dat bij een aankoop op afstand bij Centpourcent, de Klant niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in volgende gevallen:

§3 Indien de Klant van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij zijn aanvraag binnen de herroepingstermijn, schriftelijk richten aan Restaurant Centpourcent, Antwerpsesteenweg 1, BE – 2860 Sint-Katelijne-Waver of via info@centpourcent.be.

Voorschot en annulatieregels

§1 Bij het afsluiten van de verkoop op afstand kan gevraagd worden een voorschot van een deel of het geheel van het verschuldigde bedrag te betalen of kredietkaartgegevens die rechtmatig aan de Klant toebehoren als waarborg te geven. Hierop zijn annulatieregels van toepassing.

§2 Indien een voorschot gevraagd wordt, zal een uiterste betaaldatum, die kan afhangen van het moment van bestellen, meegedeeld worden aan de Klant.

§3 Indien het voorschot niet ontvangen is binnen deze vooropgesteld termijn heeft Centpourcent het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te verbreken.

§4 In geval de Klant kiest voor het direct online betalen, heeft Centpourcent het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits de betaling niet succesvol is afgerond binnen 30 minuten na het bevestigen van de aankoop.

§5 In geval de Klant kredietkaartgegevens opgeeft als waarborg, heeft Centpourcent het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits blijkt dat deze gegevens ongeldig zijn of niet toebehoren aan de Klant.

§6 Een betaling van het voorschot of overhandigen van de kredietkaartgegevens is in geval van een telefonische verkoop op afstand een onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de Klant.

§7 In geval de Klant zijn bestelling annuleert, worden volgende annulatieregels toegepast:

Bij aankopen van goederen of in geval er effectief een voorschot gevraagd werd:

In geval er geen effectief voorschot gevraagd werd:

§8 De annulatieregels worden steeds toegepast. De Klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen.

§9 Annulaties kunnen enkel via de daartoe voorziene links in de bevestigingsmails, per email of telefoon gebeuren. Een annulatie is enkel en alleen geldig wanneer het door Centpourcent per email bevestigd is.

§10 Niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservatie (no-show) wordt steeds als een laattijdige annulatie beschouwd en geeftCentpourcent onherroepelijk het recht de annulatieregels toe te passen en de kosten te innen.

§11 Indien (een deel) van het voorschot terug verschuldigd is aan de Klant, wordt dit op een tegoedrekening geplaatst voor de klant. Bij een volgende bestelling wordt dit tegoed dan gebruikt. De Klant heeft steeds het recht de effectieve terugstorting van dit tegoed te vragen. Op voorschotten en tegoeden zijn nooit interesten verschuldigd.

Bevestigingen en herinneringen

§1 Bij het plaatsen van een bestelling en/of een reservering, krijgt de klant steeds een bevestiging per email in geval er een geldig email-adres wordt opgegeven en eventueel een bevestiging per SMS.

§2 Voor het ophalen van de goederen of het uitvoeren van de diensten krijgt de Klant een herinnering per email en/of SMS, behalve indien de Klant aangegeven heeft dat hij geen herinneringen wenst te ontvangen.

§3 De Klant kan niet opteren om geen betalingsherinneringen te krijgen, indien het voorschot niet direct online betaald wordt.

§4 Het effectief afleveren van bevestigingen en/of herinneringen per email en/of SMS kan ow technologische redenen nooit 100% gegarandeerd worden. Het niet ontvangen van een bevestiging of herinnering kan dan ook nooit als reden tot verbreking van de overeenkomst worden ingeroepen. Indien de Klant een bepaalde bevestiging of herinnering niet heeft ontvangen, kan hij steeds Centpourcent contacteren met de vraag deze opnieuw te versturen. Opgelet: Centpourcent kan niet uitsluiten dat een verzonden bevestiging of herinnering in de spamfolder terecht komt.

Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

§1 Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

§2 Bij optredende geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

§3 De Klant die de reservering maakt of de bestelling plaatst, zal door Centpourcent aansprakelijk gesteld worden.

Blog

Vacature voor zaalmedewerker (m/v)

Restaurant Centpourcent* is op zoek naar een zaalmedewerker (m/v) / chef de rang

Lees meer

Blond Ale 7% - Session 4.5% - Tripel 8.5%

Drie bieren van Centpourcent, gemaakt door Jef Meynen in Brouwerij Anders te Halen, die in een mooie cadeauverpakking te koop worden aangeboden. Ideale cadeau!

Lees meer

Yeat: Last-minute booking

Yeat brengt je op de hoogte van alle last-minute vrijgekomen tafeltjes in restaurant Centpourcent.

Lees meer