Gebruiksvoorwaarden

Restaurant Centpourcent
Antwerpsesteenweg 1
BE 2860 Sint-Katelijne-Waver

Ondernemingsnummer: BTW BE 0822.659.473,
hierna Centpourcent genoemd.

De website www.centpourcent.be is eigendom van Centpourcent. Voor de technische ondersteuning bij aankoop van produkten en/of het reserveren van diensten maakt Centpourcent gebruik van gerelateerde websites (waaronder TableFever.com). Door de toegang tot en het gebruik van het volledige webportfolio van Centpourcent, hierna website genoemd, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

Restaurant Centpourcent assumes that the visitors of our website have sufficient knowledge of Dutch to understand this disclaimer notice. If not, these statements can be translated upon request.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Centpourcent of rechthoudende derden (fotografie: Dirk Busschaert, Andreas Stavropoulos, Kris Vlegels & Juan Wyns). Het kopiëren (de "reproductie") van deze auteursrechtelijk beschermde werken is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Centpourcent.

Het plaatsen van een link naar de webinhoud van Centpourcent op een externe website of sociale media is toegestaan. Centpourcent kan echter in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites die linken naar pagina's van www.centpourcent.be.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Centpourcent levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Centpourcent de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Centpourcent kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Centpourcent geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Centpourcent kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Centpourcent verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Centpourcent kan de gebruiksvoorwaarden ten allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing aanpassen en de gebruikers hiervan op de hoogte brengen via deze website. Het is raadzaam om de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen.

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat de gebruiker zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en dat de gebruiker aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Blog

Vacature voor zaalmedewerker (m/v)

Restaurant Centpourcent* is op zoek naar een zaalmedewerker (m/v) / chef de rang

Lees meer

Blond Ale 7% - Session 4.5% - Tripel 8.5%

Drie bieren van Centpourcent, gemaakt door Jef Meynen in Brouwerij Anders te Halen, die in een mooie cadeauverpakking te koop worden aangeboden. Ideale cadeau!

Lees meer

Yeat: Last-minute booking

Yeat brengt je op de hoogte van alle last-minute vrijgekomen tafeltjes in restaurant Centpourcent.

Lees meer